Aanmelden

VIBOB

Vereniging Investeerders Belangen Obligatiehouders Bridgecreek
____________________________________________________________________________________________

AANMELDING LIDMAATSCHAP

Ondergetekende:

Naam /

naam bedrijf                           ……………………………………………………………………………………

Woon-/vestigingsplaats:       ……………………………………………………………………………………

  • meldt zich hierbij aan als lid van de Vereniging Investeerders Belangen Obligatiehouders Bridgecreek (Vibob);
  • verklaart zich bereid, alleen in het geval dat hij/zij deze bijdrage niet al eerder betaalde, om een bijdrage in de kosten van € 150,- per door hem/haar gehouden participatie te voldoen op rekeningnummer 1472.65.487 Rabobank Den Bosch.

Datum                 : ………………………… 20….

Handtekening     : …………………………

Graag – zo spoedig mogelijk – retourneren aan:

Per mail: een scan aan vibob@live.nl

Per fax: aan K.F.J. de Vries, fax 073- 6230861

____________________________________________________________________________________________
Secretariaat:                                                  Website: www.bridgecreek.nl
Email : vibob@live.nl                                       Dossiernr. KvK: 53265351
Tel. 06-5393 8983                                           Bankrek.: 1472.65.487 Rabobank Den Bosch

Comments are closed.