Archive

Archive for januari, 2017

jan
23

Highlights

1. Algemeen

Onze laatste nieuwsbrief was van 25 maart 2015. Sindsdien heeft uw bestuur contact onderhouden met Brownlee LLP te Calgary, het advocatenkantoor dat de gemeente Crowsnest Pass (hierna te noemen: CP) bijstaat in het confiscatie proces waarbij de percelen grond van het Bridgecreek project worden toegeëigend door de gemeente met verrekening van openstaande onroerend goed belastingaanslagen. Lange tijd kregen wij, ondanks talloze verzoeken en telefoontjes van onze kant, geen exacte informatie van dit kantoor, echter op 16 december 2016 hebben we tenslotte de gevraagde informatie ontvangen.
 
3. Conclusie

Dit betekent dat dit het einde is van de Bridgecreek obligaties en de hypotheekrechten. Bezwaar aantekenen tegen dit proces en vervolgens daarover procederen is ons inziens zinloos, omdat de juridische gronden daarvoor ontbreken en Vibob niet over de financiële middelen beschikt om dat te bekostigen.

 

4. Financiën

Bijgaand treft u de jaarrekening van onze vereniging voor de twee boekjaren 2015 en 2016 aan. De controlecommissie (de heren Struyk en Bruins Slot) heeft deze jaarrekening in orde bevonden, waarvoor dank aan deze commissie. Alle mutaties geschieden uitsluitend per bank zodat alles vastligt. Het banktegoed bedraagt op dit moment € 8.979,76.

Voor de volledige nieuwsbrief zie

Laatste nieuwsbrief januari 2017