Archive

Archive for maart, 2015

mrt
25

Highlights

 

2. Veiling

De gemeente Crowsnest Pass (hierna te noemen: CP) heeft op 6 oktober 2014 een veiling georganiseerd om alle percelen in het River Run gebied openbaar te verkopen aan de hoogste bieder en de openstaande belastingschulden te verhalen op de verkoopopbrengst. Echter, er is geen enkele bieder verschenen en er is dan ook geen enkel bod uitgebracht.

 

3. Volgende stappen

CP had na de mislukte veiling van 6 oktober 2014 twee opties: percelen individueel verkopen aan gegadigden of confisqueren van de grond. Individuele verkoop bleek een onmogelijkheid omdat het gebied niet bouwrijp gemaakt (“ge-serviced”) is, dit zou betekenen dat kopers zelf zouden moeten zorgen voor de aanleg van infrastructuur (wegen, riolering, elektriciteit, water, etc.).

Resteert de overgebleven optie: het confisqueren van de grond tegen verrekening van de openstaande belastingschulden.

 

4. Voorlopige conclusie

Het ziet er naar uit dat dit het einde wordt van de Bridgecreek obligaties en de hypotheekrechten. We mogen aannemen dat de Canadese obligatiehouders acties ondernomen zouden hebben, indien hier iets niet in de haak zou zijn. Onze ervaring is dat juridische overheidszaken in Canada zeer zorgvuldig en correct worden afgehandeld.

 

5. Financiën

Bijgaand treft u de jaarrekeningen van 2012 en 2013 aan. De controlecommissie (de heren Struyk en Bruins Slot) heeft deze jaarrekeningen in orde bevonden, waarvoor dank aan deze commissie. De jaarrekening 2014 volgt binnenkort. Alle mutaties geschieden uitsluitend per bank zodat alles vastligt.

Voor de volledige nieuwsbrief zie

Nieuwsbrief maart 2015.pdf