Archive

Archive for augustus, 2014

aug
22

Highlights:

2. Gemeente Crowsnest Pass
Het gerucht dat de gemeente CP, haar achterstallige vorderingen ter zake van onroerend goedbelasting van enkele jaren zou willen verhalen op de grond die in eigendom is van River Run Corporation ( BMB I) en River Run Lakes Corporation ( BMB II) zulks door executoriale verkoop, blijkt juist te zijn. Op deze grond hebben wij als obligatiehouders het recht van eerste hypotheek. Het hypotheekrecht wordt ten behoeve van de obligatiehouders gehouden door de Stichtingen BMB I en II waarvan TMF Netherlands B.V. ( voorheen Equity Trust N.V. ) de bestuurder is.

4. Rangorde
Gezien de procedure die de gemeente CP heeft gekozen en uitgevoerd, moeten we er van uitgaan dat de gemeente CP qua verhaal voorrang heeft op hypotheekhouders. We zijn nog steeds in afwachting van stukken waarin dit bevestigd wordt.

7. Financiƫn
De jaarrekeningen 2012 en 2013 worden binnenkort aan de controlecommissie van de vereniging ter inspectie en goedkeuring gestuurd.

Voor de volledige nieuwsbrief zie

Nieuwsbrief augustus 2014.pdf