Archive

Archive for augustus, 2012

aug
22

Highlights:

1. Voortgang project – rapportage Jon Mintoft
In de nieuwsbrief van februari 2012 hebben wij u bericht over de hoofdlijnen van het voorstel van de heer Mintoft. Het voorstel hield in dat de voorwaarden van de obligaties gewijzigd zouden worden. De obligatiehouders zouden een (zeer) lage rente ontvangen en de looptijd van de obligaties zou verlengd worden. De financiering van het project zou, met opschuiving van de hypotheekrechten van de obligatiehouders, bij derden worden betrokken.

4. Secretariaat
Mw. Ria van der Wagt heeft aangegeven met ingang van september 2012 met het secretariaat te willen stoppen, reden waarom wij naar een nieuwe secretaris (m/v) zoeken. Indien u graag een actieve bijdrage wilt leveren aan het bestuur van VIBOB, meldt u zich dan alstublieft aan door een email te sturen aan vibob@live.nl.


Voor de volledige nieuwsbrief zie

Nieuwsbrief augustus 2012.pdf