Archive

Archive for januari, 2011

jan
18

Wij hebben contact gehad met de curator van de heren Bradley en Becker, die zoals bekend persoonlijk failliet zijn verklaard. Hieruit komt naar voren dat de curator nog geen besluit heeft genomen aangaande de behandeling van de River Run vennootschappen, waarvan de heren de aandelen in bezit hebben. Dat betekent dat ook Jon Mintoft op dit moment niet verder kan met zijn plannen voor de ontwikkeling van het River Run project.

Wij hebben de eerste stappen gezet om de hypotheken BMB I en BMB II in te roepen. Zoals u weet verloopt in maart 2011 de termijn waarbinnen dit mogelijk is. Equity Trust heeft haar medewerking aan deze actie toegezegd.