Archive

Archive for december, 2010

dec
10

De heren Bradley en Becker zijn, naar verluid op eigen verzoek, een week geleden persoonlijk in staat van faillissement verklaard. Wij hebben contact gezocht met de curator, maar dat heeft nog niets opgeleverd. Dit betekent dat persoonlijke schadevorderingen op de beide heren waarschijnlijk op niets uit zullen lopen.

Het is niet waarschijnlijk dat de curator veel voor de obligatiehouders kan betekenen. Hij zal zich bijvoorbeeld niet actief bezighouden met het bestuur van de River Run/Bridgecreek vennootschappen of met het project op zich.

Wel kan het zijn dat Jon Mintoft als CEO bij River Run via de curator over meer informatie kan beschikken dan tot nu toe bij Bradley en Becker het geval was. Daardoor wordt het hopelijk gemakkelijker het project te herstarten.